MÔ TẢ SẢN PHẨM
A) Quyển Lý lịch cán bộ công chức mẫu 2a-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ nội vụ - Ban tổ chức trung ương ấn hành năm 2008
B) Mẫu gồm có:
+ Số trang 15 chưa bìa,
+ Cạnh dập ghim
+ Bìa couche bóng và bìa màu Việt Trì.