Sổ dùng để ghi
Bìa màu xanh
Ruột giấy bãi bằng trắng 70g
Chữ in bên trong màu đen
Số trang 22 cả bìa
Mẫu chuẩn toàn quốc